Chair
İbrahim Etem SAKLAKOĞLU
UTIS Steering Committee
Erhan ALTAN
Yıldız Technical University
Mustafa BAKKAL
İstanbul Technical University
Erhan BUDAK
Sabancı University
M. Cemal ÇAKIR
Uludağ University
Yiğit KARPAT
Bilkent University
Yusuf KAYNAK
Marmara University
S. Engin KILIÇ
Atılım University
İsmail LAZOĞLU
Koç University
Ali ORAL
Balıkesir University
Emre ÖZLÜ 
Sabancı University
İ. Etem SAKLAKOĞLU
Ege University
Ulvi ŞEKER
Gazi University
Ali ÜNÜVAR
Istanbul Commerce University

 
UTIS Scientific Committee
Hamza K. AKYILDIZ Bozok University,TÜRKİYE
Yusuf ALTINTAŞ The University of British Colombia, CANADA
Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe University, TÜRKİYE
Erkan BAHÇE İnönü University, TÜRKİYE
Konstantinos-Dionysios BOUZAKIS Retired Professor, GREECE
Ulaş ÇAYDAŞ Fırat University, TÜRKİYE
Orhan ÇAKIR Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Adem ÇİÇEK Yıldırım Beyazit University, TÜRKİYE
İbrahim ÇİFTÇİ Çankırı Karatekin University, TÜRKİYE
Can ÇOĞUN Çankaya University,TÜRKİYE
Zoltan DOMBOVARI Budapest University, HUNGARY
Şerafettin ENGİN Pratt & Whitney Canada Corp., CANADA
Kaan ERKORKMAZ University of Waterloo, USA
Anton GERMASHEV Zaporizhzhya National Technical University, UKRAINE
Naruhiro IRINO DMGMORI CO., LTD., JAPAN
Krzysztof JEMIELNIAK Retired Professor, POLAND
Bilgin KAFTANOĞLU Atılım University, TÜRKİYE
Umut KARAGÜZEL Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Navneet KHANNA  Institute of Infrastructure, Technology, R&M, INDIA
Zekai Murat KILIÇ The University of Manchester, UK
Turgay KIVAK Duzce University, TÜRKİYE
Murat KIYAK Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Uğur KÖKLÜ Karamanoğlu Mehmetbey University, TÜRKİYE
Gökhan KÜÇÜKTÜRK Gazi University, TÜRKİYE
Ali Taner KUZU Işık University, TÜRKİYE
Ehsan LAYEGH Sandvik Coromant, SWEDEN
Haydar LİVATYALI Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Ali MAMEDOV American University of the Middle East, KUWAIT
Doruk MERDOL Terranic Systems Inc, TÜRKİYE
Jokin MUÑOA  IK4-IDEKO, SPAIN
Ekrem OEZKAYA Turkisch-Deutsche Universitat, TÜRKİYE
Jose C. OUTEIRO ARTS & METIERS LaBoMaP Laboratory, FRANCE
Orkun ÖZŞAHİN Middle East Technical University, TÜRKİYE
Murat SARIKAYA Sinop University, TÜRKİYE 
Burak SENCER Oregon State University, USA
M. Alper SOFUOĞLU Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE
Lütfi Taner TUNÇ Sabancı University, TÜRKİYE
Sharif ULLAH Kitami Institute of Technology, JAPAN
Alper UYSAL Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Durul ULUTAN Bahcesehir University, TÜRKİYE
Hakkı Özgür ÜNVER TOBB ETU University, TÜRKİYE
Bekir YALÇIN  Afyon Kocatepe University, TÜRKİYE
Çağrı Vakkas YILDIRIM Erciyes University, TÜRKİYE

UTIS Academics Committee
Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe University
Umut KARAGÜZEL Yıldız Technical University
Yiğit KARPAT Bilkent University
Yusuf KAYNAK Marmara University
Turgay KIVAK Düzce University
Ali Taner KUZU Işık University
Orkun ÖZŞAHİN Orta Doğu Technical University
Murat SARIKAYA Sinop University
Ulvi ŞEKER Gazi University
Alper UYSAL Yıldız Technical University

 

IMPORTANT DATES
Event Date

01-03 November 2024

Paper Submission (4-10 pages)
15 July 2024

Notification of Acceptance
5 August 2024

Return of Reviewed Papers
26 August 2024

Final Paper Submission
8 September 2024

Notification of the Final Acceptance
16 September 2024

Early Registration Deadline
15 August 2024


Contact:
MOTTO TRAVEL
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc
Tel : (+90 232)  446 06 10
www.motto.tc

KEYNOTE SPEAKERS